Literatur – auch auf Türkisch

Literatur – auch auf Türkisch

Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution - Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı

Im März 2003 erschien das Buch „Götterdämmerung über der ,neuen Weltordnung‘“. Es setzt an der marxistisch-leninistischen Analyse der Neuorganisation der internationalen Produktion an, die sich seit Anfang der 1990er-Jahre in der kapitalistischen Weltwirtschaft durchgesetzt hat und entwickelt sie weiter – insbesondere bezüglich des internationale Krisenmanagements in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise ab 2008.

Von Verlag Neuer Weg
Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution - Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı
(grafik: Verlag Neuer Weg)

In dem Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ (REVOLUTIONÄRER WEG 32–34) werden Schlussfolgerungen für die Strategie und Taktik der Vorbereitung der internationalen proletarischen Revolution gezogen.

 

Die Koordinierung und Revolutionierung des Klassenkampfs muss die fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Massenbewegungen und -organisationen zu einer internationalen Macht zusammenschließen, die dem imperialistischen Weltsystem überlegen ist. Die konkreten ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen eines jeden Landes müssen in der jeweiligen proletarischen Strategie und Taktik ebenso Berücksichtigung finden, wie der allgemeine Bezug auf die internationale Revolution. So erscheint die internationale proletarische Strategie und Taktik als ein Orchester verschiedener proletarischer Strategien und Taktiken der revolutionären Arbeiterparteien in den jeweiligen Ländern.

Stefan Engel „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ auf Türkisch

Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı

„Uluslararası üretimin yeniden örgütlenmesinin beraberinde getirdiği dünya çaplı rekabetin son derece keskinleşmesi sonucu uluslararası mali-sermaye "sosyal pılı pırtı" dedikleri sosyal kazanımlara artık gereksiz bir yük gözüyle bakarak bunu dünya pazarlarına egemen olma savaşımında dezavantajlı durum saymaya ve dolayısıyla da ortadan kaldırmaya başladılar. Ancak bununla kendi "sosyal devlet"lerinin güvenilirliğinin önemli bir maddi temelini de ortadan kaldırmış oldular. Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı kitabıyla bütün dünyanın devrimcilerinin karşı karşıya bulundukları bu büyük göreve teorik bir katkı sunmak istemektedir.

Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution

620 Seiten

ab 11,99 €

mehr Infos

Jetzt bestellen!

ebook bestellen

130'u aşkın kişiden oluşan bir kolektifin yaratıcı ürünü olan bu yapıtın hazırlanması ancak bütün dünyadan devrimcilerle gerçekleştirilen tartışmalar ve işbirliği sayesinde mümkün oldu. Elbette uluslararası Marksist Leninist devrimci ve işçi hareketi için genel siyasi bir çizgi ortaya koyma iddiasında değiliz ve olmak da istemiyoruz; zira bu yapıtın içeriğinin tek sorumlusu Almanya'daki Marksist Leninistlerdir. Bu onların temel çizgisidir onları değerlendirmek için ölçüt olarak kullanılabilir. Bu eserin aynı zamanda uluslararası Marksist Leninist devrimci ve işçi hareketinde gerçekleştirilmesi gereken yoğun teorik tartışma ve pratik işbirliği sürecini teşvik etmesini ve katkı sunmasını umuyoruz.“

 

Auch auf Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich